Obrasci o kretanju otpada

 

Sva dokumenta su u PDF formatu, i potrebno je snimiti ih na disk i otvoriti u odgovarajućem programu (Adobe Acrobat, Foxit reader i sl.) i popuniti označena polja.

 

Obrazac Dokumenta o kretanju otpada sastoji se od četiri istovetna primerka.

 

  • Prvi primerak zadržava vlasnik otpada.
  • Drugi primerak zadržava prevoznik otpada.
  • Treći primerak zadržava primalac otpada.
  • Četvrti primerak primalac otpada vraća proizvođaču/vlasniku najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema otpada.

 

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?