Kappa Star Recycling je ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada. Kappa Star Recycling je osnovan 2010. godine, prvobitno kao Papir servis FHB. Tokom deset godina poslovanja postao je lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada na teritoriji Srbije. Na godišnjem nivou sakupi i preveze preko 110.000 tona otpadnog papira, PET-a, stakla i folije. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji. Kappa Star Recycling svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i većim gradovima širom Srbije.

Kappa Star Group (www.kappastar.com)  je proizvodno orijentisana holding kompanija, koju čini 6 članica: Fabrika biskvita Jaffa d.o.o. Crvenka, Fabrika konditorskih proizvoda Banini d.o.o Kikinda,   Fabrika kartona Umka, Kappa Star Recycling, Eko Star Pak i KSG Logistics. Članice Kappa Star Grupe svrstavaju se u vodeće proizvođače u okviru delatnosti u kojima posluju.

Iskoristite ovu priliku i pridružite nam se – tražimo iskusnog i ambicioznog kandidata za poziciju:

Komercijalista nabavke u radnoj jedinici

Mesto rada: Čačak

-jedan izvršilac- 

Osnovne obaveze i odgovornosti:

 • Prati realizaciju planova nabavke, analizira podatke i predlaže mere za unapređenje i poboljšanje;
 • Održava proaktivne odnose sa poslovnim partnerima da bi obezbedio bolju prezentaciju i realizaciju svih ključnih indikatora nabavke;
 • Vrši obradu faktura od isporučilaca;
 • Kontroliše dokumentaciju preuzetu od dobavljača i obavlja ostale poslove vezane za pravovremeno i tačno fakturisanje;
 • Obaveštava dobavljače o kvalitetu isporučene robe, prati isporuke dobavljača;
 • Pronalazi potencijalne dobavljače, uspostavlja kontakte sa potencijalnim dobavljačima
 • Prima naloge za nabavku i vodi evidenciju o istim, odgovara za ažurnost evidencija

 

Uslovi:

 • Minimum IV stepen stručne spreme
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Poznavanje rada na računaru

Nudimo vam rad u dinamičnom i zahtevnom okruženju, sa prilikama za lični razvoj i napredovanje.

Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.

Biografiju možete dostaviti na email: mia.canev@ksr.rs