Boje i lakovi

 

 

Boje, lakovi i rastvarači otpad su koji nastaje proizvodnji, prodaji ili upotrebi. Otpad od proizvodnje,formulacije i upotrebe boja i lakova obuhvata, kontaminiranu ambalažu, kontaminirane krpe i filtere, sirovine kojima je istekao rok ili su neupotrebljive zbog neodgovarajućeg kvaliteta. Boje, lakovi i rastvarači predstavljaju rizik po život i zdravlje ljudi i životnu sredinu. Ove materije su vrlo zapaljive i osetljive na temperature.

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?