SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA

Poštovani korisnici,

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je kompanija Kappa Star Recycling d.o.o. pored važećih dozvola za upravljanje neopasnim i ambalažnim otpadom dobila i Dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada broj 19-00-01368/2021-06 od 27.01.2022.

U skladu sa ciljem kompanije da gradi dugoročnu i partnersku saradnju sa klijentima, kao i stabilan, zajednički rast i razvoj, proširili smo oblast poslovanja i na upravljanje opasnim otpadom. Cilj je da našim klijentima ponudimo uslugu sveobuhvatnog upravljana otpadom ili tzv. comprehensive service.

Usluge koje nudimo:

 • Upravljanje svim vrstama otpada (ambalažni otpad, neopasan otpad, opasan otpad) u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom;
 • Uvid u sve tokove otpada;
 • Konsalting usluge iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Obuke iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Izrada plana za upravljanje otpadom u skladu sa članom 26 Zakona o upravljanju otpadom;
 • Pomoć pri ishodovanju Izveštaja o karakteru otpada od akreditovane laboratorije;

 

Ukoliko ste zaintresovani za saradnju, možete nas kontaktirati:

e-mail: nabavka@ksr.rs
web: http://www.ksr.rs
tel: +381 11 36 02 614
mob: +381 66 86 15 602.

ZAHTEV ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA

  Firma

  Podaci o otpadu

  Izveštaj o ispitivanju otpada

  Otpad koji se redovno generiše