SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA

 

Sa zadovoljstvom Vas obaveštavamo da je kompanija KAPPA STAR RECYCLING DOO pored važećih dozvola za upravljanje neopasnim i ambalažnim otpadom dobila i Dozvolu za sakupljanje i transport opasnog otpada broj 19-00-01368/2021-06 od 27.01.2022.

U skladu sa ciljem kompanije da gradi dugoročnu i partnersku saradnju sa klijentima, kao i stabilan, zajednički rast i razvoj, proširili smo oblast poslovanja i na upravljanje opasnim otpadom. Cilj je da našim klijentima ponudimo uslugu sveobuhvatnog upravljana otpadom ili tzv. comprehensive service.

Usluge koje nudimo:

 • Upravljanje svim vrstama otpada (ambalažni otpad, neopasan otpad, opasan otpad) u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom;
 • Uvid u sve tokove otpada;
 • Konsalting usluge iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Obuke iz oblasti upravljanja otpadom;
 • Izrada plana za upravljanje otpadom u skladu sa članom 26 Zakona o upravljanju otpadom;
 • Pomoć pri ishodovanju Izveštaja o karakteru otpada od akreditovane laboratorije;

 

Ukoliko ste zaintresovani za saradnju, možete nas kontaktirati:

e-mail: bojan.rankovic@ksr.rs
tel: +381 11 36 02 603
mob: +381 60 358 22 52

ZAHTEV ZA SAKUPLJANJE I TRANSPORT OPASNOG OTPADA

  Firma

  Podaci o otpadu

  Izveštaj o ispitivanju otpada

  Otpad koji se redovno generiše