OTKUP I TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

 

•  Obezbeđujemo odgovarajuće kontejnere za ambalažni otpad prema zahtevima i potrebama klijenata
•  Obezbeđujemo radnike za potrebe uklanjanja ambalažnog otpada
•  Vršimo transport do naših lokacija za tretman
•  Vršimo obuku za pravilno sortiranje abalažnog otpada po vrstama
•  Vršimo tretman ambalažnog otpada: seckanje, sortiranje, baliranje
•  Vršimo uništavanje dokumentacije po potrebi uz dokaz o uništenju
•  Kreiramo dokaz o odlaganju otpada.

Upravljanje otpadom:

•  Kreiramo dokumenata o kretanju otpada
•  Kreiramo dokumenata o uništavanju dokumentacije

U saradnji sa licenciranim operterom za sistem upravljanja ambalažnim otpadom „EkoStar Pak“, obezbedjujemo uslugu upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

 

Ukoliko ste zaintresovani za saradnju, možete nas kontaktirati:

e-mail: nabavka@ksr.rs

tel: +381 11 36 02 701

ZAHTEV ZA OTKUP  NEOPASNOG OTPADA

    Firma

    Podaci o otpadu

    Izveštaj o ispitivanju otpada

    Otpad koji se redovno generiše