INDUSTRIJSKA ČIŠĆENJA

Kappa Star Recycling doo svojim klijentima pruža usluge čišćenje i pražnjenje sadržaja iz industrijskih postrojenja i opreme a nudi i širok spektar usluga čišćenja, ko što su čišćenje septičkih jama, odlaganje i zbrinjavanje otpadnih materija po svim zahtevanim standardima zaštite životne sredine.

Svojim klijentima nudimo uslugu čišćenja i pražnjenja:

  • fekalne, kišne i procesne kanalizacione mreže,
  • separatora masti i ulja,
  • separatora  nafte i naftnih derivata,
  • separatora drugih zapaljivih, nezapaljavih i agresivnih materija,
  • taložnika, slivnika, šahti i kolektora
  • rezervoara.

Transport sakupljenog otpada na konačno zbrinjavanje kod ovlašćenog operatera vršimo u skaldu sa Zakonom o upravljanju otpadom.

Za sve pomenute aktivnosti Kappa Star Recycling doo raspolaže sa:

  • centrifugalnim pumpama: HOMA ( protok vode 54,7 m3/h ),
  • više specijalna vozila sa ADR sertifikatom za transport opasnog otpada kapaciteta od 7 do 13 m3 sa potpunom ekološkom opremom.

Ukoliko ste zaintresovani za saradnju, možete nas kontaktirati:

e-mail: bojan.rankovic@ksr.rs
tel: +381 11 36 02 603
mob: +381 60 358 22 52