KAPPA STAR RECYCLING 

 

KAPPA STAR RECYCLING je ovlašćeni operater za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada i od 2022. godine ovlašćeni operater za sakupljanje i transport opasnog otpada.

Osnovani smo 2010. godine pod nazivom Papir servis FHB, pod kojim smo poslovali do januara 2020. godine. Tokom godina poslovanja postali smo lideri u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada.

Sa preko 500 zaposlenih, raspoređenih u 11 otkupnih centara u Srbiji i 9 u zemljama regiona, na godišnjem nivou sakupimo i prevezemo preko 240.000 tona otpadnog papira, folije, PET-a, stakla i ostalog ambalažnog otpada. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizvodnju kartona i hartije u Srbiji, dok se ostale sirovine recikliraju kod domaćih i stranih reciklera, u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije i Evropske Unije. Poslujemo sa preko 120 vozila za sakupljanje AO u zemlji i regionu.

Osnovali smo sakupljačke firme u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji i Albaniji, dok budućnost reciklaže u Srbiji vidimo kroz izgradnju reciklažnih centara. Našu ulogu vidimo kroz javno privatna partnerstva koja bi zajedničkim snagama omogućila razvoj primarne selekcije.

Sarađujemo sa generatorima neopasnog ambalažnog otpada u raznim delatnostima od kojih bismo posebno izdvojili trgovinske lance, štamparije, kartonaže, državne uprave, fabrike i lokalne firme.

Na polju zaštite životne sredine, zajedno sa našim operaterom sistema, kompanijom EKOSTAR PAK i Vladom Republike Srbije, ostvarujemo značajnu saradnju kroz akcije “Očistimo Srbiju”, uz pomoć lokalnih samouprava i mnogih drugih organizacija.

Osnovni cilj projekta je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i edukacija građana Srbije, posebno mlađe populacije o potrebi i značaju reciklaže.

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?