… KAPPASTAR RECYCLING 

 

Kappastar Recycling je ovlašćeni Operater za sakupljanje, transport, skladištenje i tretman neopasnog otpada i sakupljanje i transport opasnog otpada.

Osnovani smo 2010. godine pod nazivom Papir servis FHB (pod kojim smo poslovali do januara 2020.godine) i tokom nekoliko godina poslovanja Kappastar Recycling  je postao lider u oblasti prikupljanja otpadnog papira i drugih vrsta ambalažnog otpada.

U 2022 godini sakupili smo preko 130.000 tona otpadnog papira, PET-a, folije, ambalažnog stakla i ostalih frakcija otpada. Sve količine prikupljenog starog papira se prerade u fabrikama za proizovdnju kartona i hartije u Srbiji.

Kappastar Recycling svoju delatnost obavlja kroz mrežu reciklažnih centara, koji se nalaze u Beogradu i većim gradovima širom Srbije.

Osnovali smo sakupljačke firme u Mađarskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Bugarskoj, Rumuniji i Albaniji, dok budućnost reciklaže u Srbiji vidimo kroz izgradnju reciklažnih centara a našu ulogu vidimo kroz javno privatna partnerstva koja bi zajedničkim snagama omogućila razvoj primarne selekcije.

Sarađujemo sa generatorima neopasnog ambalažnog otpada u raznim delatnostima od kojih bismo posebno izdvojili trgovinske lance, štamparije, kartonaže, državne uprave, fabrike i lokalne firme koje se bave sakupljanjem neopasnog otpada.

Na polju reciklaže i zaštite prirodne sredine, Kappastar Recycling ostvaruje saradnju sa Vladom Republike Srbije kroz akcije “Očistimo Srbiju”, sa lokalnim samoupravama, kao i mnogim drugim organizacijama. Osnovni cilj projekta je zaštita životne sredine, očuvanje prirodnih resursa i edukacija građana Srbije, posebno mlađe populacije o potrebi i znacaju reciklaže.

…SERTIFIKATI…

 Politika zaštite životne sredine
ISO 9001 – 2015
ISO 14001 – 2015