KAPPASTAR

KAPPA STAR grupa je proizvodno orijentisana holding kompanija, koju čini 5 članica:

Fabrika kartona Umka – Beograd, Fabrika ambalaže Avala Ada – Beograd, Fabrika biskvita i keksa Jaffa – Crvenka,Fabrika hartije Beograd, Papir servis FHB – Beograd. Članice Kappa Star Ltd grupe svrstavaju se u vodeće proizvođace u okviru delatnosti u kojima posluju.

Uspeh Kappa Star Ltd grupe, od njenog osnivanja do danas, zasnovan je na posvećenosti proizvodnji,usmerenosti na potrebe kupaca njenih proizvoda, stalnom ulaganju u savremenu opremu za proizvodnju, razvoju kadrova, kao i u bogatom iskustvu i predanom radu zaposlenih.

Kappa Star Ltd grupa je dinamična organizacija, u procesu stalnog usavršavanja i rasta.


CILJEVI

  • Povećanje obima i asortimana proizvodnje radi izlaženja u susret rastućim potrebama kupaca
  •  Izgradnja odnosa poverenja i bliskosti sa kupcima nase robe
  • Inovacija proizvoda i procesa proizvodnje u skladu sa savremenim trendovima
  • Povećanje prisutnosti proizvoda Kappa Star Ltd grupe na tržištima u regionu
  • Prerastanje u regionalnog lidera u svim segmentima proizvodnje kojima se bave firme članice Kappa Star Ltd grupe.