LIMENKE 

Limenke – I Klasa

100 % čista aluminijumska limenka bez primesa ostalih metalnih i nemetalnih materijala
(isključivo limenke od soka i piva)


Limenke – II Klasa

aluminijumska limenka bez primesa ostalih metalnih i nemetalnih materijala – maksimalno 10% nečistoće

(isključivo limenke od soka i piva)