Otpadna ulja i emulzije

Otpadna ulja jesu sva mineralna ili sintetska ulja ili druga maziva koja su neupotrebljiva za svrhu za koju su prvobitno bila namenjena, kao što su hidraulična ulja, motorna, turbinska ulja ili druga maziva, brodska ulja, ulja ili tečnosti za izolaciju ili prenos toplote, ostala mineralna ili sintetska ulja, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mešavine ulje-voda i emulzije.
Preciznije, otpadna ulja su definisana indeksnim brojem 13. u katalogu otpada pod nazivom „OTPADI OD ULJA I OSTATAKA TEČNIH GORIVA“ i osim otpadnih ulja navedenih u Zakonu o upravljanju otpadom, obuhvataju i druge vrste zauljenih otpada kao što su emulzije, pogonsko gorivo i dizel, benzin, ostala goriva, ulja sa dna brodova itd…Otpadna ulja predstavljaju izuzetno OPASAN OTPAD i jedan su od retkih zagadjivača/polutanata koji mogu zagaditi i zemlju i vazduh i vodu.

Da li imate neko pitanje u vezi našeg poslovanja ?