P. A. PET Ambalaža TRANSPARENTNA

(polietilen tereftalat)

Korišćene i nekorišćene boce od vode, soka koje su isključivo transparantne (providne).

P.A. PET amblaža transparentna u svojoj sadržini mora imati 100% transparentnih (providnih) boca.

Na ambalaži se nalazi oznaka radi lakšeg raspoznavanja.


P. A. PET Ambalaža MIX

(polietilen tereftalat)

Korišćene i nekorišćene boce od vode, soka i piva MIX (obojena).

P.A. PET amblaža transparentna u svojoj sadržini mora imati min 60% transparentnih (providnih) boca.

Na ambalaži se nalazi oznaka radi lakšeg raspoznavanja.


 P.A. PET Ambalaža PLAVA

(polietilen tereftalat)

Korišćene i nekorišćene boce od vode, soka i piva plave providne boje

P.A. PET amblaža transparentna u svojoj sadržini mora imati 100% plavih (providnih) boca

Na ambalaži se nalazi oznaka radi lakšeg raspoznavanja


PET Ambalaža ZELENA

(polietilen tereftalat)

Korišćene i nekorišćene boce od vode, soka i piva zelene providne boje

P.A. PET amblaža transparentna u svojoj sadržini mora imati 100% zelenih (providnih) boca

Na ambalaži se nalazi oznaka radi lakšeg raspoznavanja


P. A. PET Ambalaža BRAON
(polietilen tereftalat)

Korišćene i nekorišćene boce od vode, soka i piva braon providne boje P.A. PET amblaža transparentna u svojoj sadržini mora imati 100% zelenih (providnih) boca.

Na ambalaži se nalazi oznaka radi lakšeg raspoznavanja


Napomena

Saržaj vlage i nečistoće u LDPE foliji i PET ambalaži se odbija na osnovu procene UK (ulazna kontrola).U slučaju da vlaga prelazi 30% UK mora kontaktirati odgovornog komercijalistu nabavke radi sagladavanja kvaliteta materijala. U slučaju da nečistoća prelazi 10% UK mora kontaktirati odgovornog komercijalistu nabavke radi sagladavanja kvaliteta materijala.