STARI PAPIR

BELI 

(stari papir)

Klasa:

– 2.05 – Arhiva bez registratora, maks 30% NCR, Knjige bez jake štampe.

– 2.12 – Korišćeni beli drvni papir, arhiva ili knjige bez jake štampe.

– 2.14 – Beli tissue papr sa malim/mekim hilznama do 15%, bez ostatka filije, bez ubrusa i maramica i salveta koje se teško razvlaknjuju.

– 3.04 – Bli bezdrvni rezanci bez lepljivog poveza sa akom štampom bez vodootpotnih papra, folije i papira u boji. Sadržaj pepela do 20%.

– NBP CE – Arhiva sa registratorima, min. 50% iskorišćenje belog papira, maks. 10% DR (nesortirani beli papir celulozni potspot).

– NBP DR – Arhiva sa registratorima, min. 50% iskorišćenje belog papira, maks. 10% DR (nesortirani beli papir drvni potspot).

2.05

MEŠANI

(stari papir)

Klasa:

– 1.03 – Hromokarton predpot, štampani ili neštampani hromokarton preko 70%.

– 1.04 – Korišćena papirna ili katonska ambalaža koja sadrži najmanje 70% talasa.

– 1.04a – Tissue papir sa udelom hilizni preko 15%.

– 1.05 – Korišćena ambalaža od talasastog kartona.

– 3.11 – GC karton sa jakom štampom.

– 4.01 – 100% talas, nekorišćen, talas rezan, nove natron vreće.

– 4.02 – Talas, gornji sloj kraft; DIN kutije.

– 4.04 – Upotrebljene vreće od kraft papira, isključivo od brašna i šećera, otprašene.

– 4.05 – Nekorišćene natron vreće

– 4.01.01 –NOVINE

(stari papir)

Klasa:

– 2.01 – Dnevne novine bez najlona i spajalica.OSTALI PAPIR

(stari papir)

Klasa:

– 1.01 – PREPOT – Mešani papir i karton, nesortiran, manje od 30% pepela.

– 1.01 – POSTPOT – Mešani papir i karton, nesortiran, manje od 30% pepela.


Napomena 

Dozvoljeni sadržaj vlage  starom papiru je 10%. Sva vlaga preko 10% se odbija od težine isporuke po definisanoj formuli. U Fabrici Kartona Umka može biti zapremljen papir sa maksimalno 4% vlage, ukoliko isti nije u faci truljenja.

Dozvoljen sadržaj nerizičnih nečistoća u starom papiru je 1%. sve nečistoće preko 1%, odbijaju se od kupne težine isporuke po definisanoj formuli, a papir se upućje na sortiranje. papir sa preko 25% nečistoće se smatra škartom. Nečistoće i sadržaj nečistoća definisani su dokumentom KO.RU.02.