TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

 

•  Obezbedjujemo odgovarajuće kontejnere za ambalažni otpad prema zahtevima i potrebama klijenata
•  Obezbedjujemo radnike za potrebe uklanjanja ambalažnog otpada
•  Vršimo transport do naših lokacija za tretman
•  Vršimo obuku za pravilno sortiranje abalažnog otpada po vrstama
•  Tretman ambalažnog otpada: seckanje, sortiranje, baliranje, itd
•  Vršimo uništavanje dokumentacije po potrebi uz dokaz o uništenju
•  Krejirnje dokaza o odlaganju otpada.

Upravljanje otpadom:

•  Kreiranje dokumenata o kretanju otpada
•  Kreiranje dokumenata o uništavanju dokumentacije

U saradnji sa licenciranim operterom za sistem upravljanja ambalažnim otpadom „EkoStar Pak“ Obezbedjujemo uslugu upravljanja ambalažnim otpadom u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu.

 

ZAHTEV ZA TRANSPORT NEOPASNOG OTPADA

    Firma

    Podaci o otpadu

    Izveštaj o ispitivanju otpada

    Otpad koji se redovno generiše