UNIŠTAVANJE DOKUMENTACIJE

Kappa Star Recycling nudi jedinstvenu uslugu, uništenje poverljive i važne dokumentacije u prisustvu vlasnika dokumentacije. Uništenje se vrši na potpuno ekološki i bezbedan način u pogonu za reciklažu starog papira, bez mogućnosti da preostanu tragovi dokumentacije.

Našu uslugu uništenja dokumentacije već godinama koriste sve relevantne državne ustanove kao i veći deo privatnog sektora:

Vlada R. Srbije, Narodna Banka Srbije, Republička izborna komisija, BIA, Vojska R. Srbije, MUP, Službeni Glasnik, Poreska Uprava, Uprava za zajedničke poslove, Apelacioni Sud, Privredni Sud, Raiffeisen banka, ProCredit banka, Vojvođanska banka, Banka Intesa, VIP Mobile, Milšped… kao i firme koje se bave čuvanjem arhivske dokumentacije.

Ono što dodanto ističemo je da apsolutno svaki kilogram preuzetog papira od strane klijenata ide direktno na uništenje u našem pogonu Fabrike Kartona Umka za šta klijentima izdajemo komisijski dokument o uništenju i reciklaži u celosti. Kompletno preuzimanje može se vršiti u prisustvu klijenata koji mogu doći u fabriku i na licu mesta se uveriti da je arhivska građa uništena i reciklirana u celosti.

ZAHTEV ZA UNIŠTENJE DOKUMENTACIJE

    Firma

    Podaci o otpadu

    Otpad koji se redovno generiše