OPREMA ZA SAKUPLJANJE

U zavisnosti od potreba i mogućnosti klijenata, nudimo različite vidove opreme za sakupljanje i skladištenje otpada, od one najmanje ( poput kutija za sakupljanje kancelarijskog papira) preko velikih kontejnera i presa za baliranje ambalažnog otpada.

Uz ogromno dugogodišnje iskustvo koje imamo u ovoj delatnosti, u mogućnosti smo da odgovorimo i na najzahtevnije upite svojih klijenata u skladu sa dozvolama za sakupljanje, skladištenje i tretman.

Katalog opreme:

– Katalog opreme 1

– Katalog opreme 2